sahte-agri-kesici-ve-benzeri-urunler-hakkinda-10-01-13-27122018173948


ANKARA /10.01.2013

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Son günlerde kamuoyuna da yansıyan sahte ağrı kesici ve benzeri ürünlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:

 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu Türkiye İl ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz ile İnterpol ve Emniyet kuvvetlerince işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda sahte cinsel içerikli ürün ve ağrı kesiciler ele geçirilmiştir.

 

Eczane/ecza deposu/hastane dışında ele geçirilen ve Sanofi Aventis İlları Ltd. Şti.’nin ruhsatına sahip olduğu “Novalgin 500mg Tablet” adlı müstahzara ait numunelerin bakanlığımızca yapılan inceleme ve analiz sonuçlarında;

“Kutu üzerinde ve blister üzerinde parti numaralarının farklı olduğu (kutu üzerinde: 439101, blister üzerinde: 439707) ve numunede, etkin madde olarak bulunan Metamizol Sodyum tanısı YBSK yöntemiyle olumsuz bulunması nedeniyle uygun bulunmadığı raporlanmıştır.

 

Uygun bulunmadığı bildirilen numunelerin dış ambalajı üzerinde 439101, blister üzerinde 439707 parti numarası bulunması sebebi ve halk sağlığının korunması amacıyla ileri bir önlem olarak “Novalgin 500mg Tablet” adlı müstahzarın sadece 439101 parti numaralısının yasal satışları da Kurumumuz Ürün Takip Sistemleri (İTS) Birimince bloke edilmiştir. (şu an itibarı ile eczanelerimizde söz konusu ürünün diğer parti numaralılarının satışında hiçbir yasak ya da kısıtlama yoktur.)

 

Ayrıca 81 İl Valiliği, kendi illerinde gerekli kontrolleri yapması ve kutusunda 439101, blisterinde 439707 parti numarası yazılı olan ürünlere rastlaması halinde ürünün satışının mühür altına alınarak engellenmesi hususunda talimatlandırılmıştır.

 

Hastalarımızın ilaca güvenli erişiminin sağlanması amacıyla her ilacın konumunu takip etmek üzere 2010 yılında uygulamaya başladığımız ve Dünyaya örnek olma niteliğinde olan İl Takip Sistemi ile sahte, kaçak ve yasa dışı ilacın önlenmesi, kupür sahteciliğinin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

 

Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz ki, halk sağlığının korunması ve geriye dönüşü olmayan sağlık problemleriyle karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden almaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, ilaçların temin edilebileceği tek yer eczanelerdir. İnternet üzerinden ilaç satışı kesinlikle söz konusu değildir.

 

Kamuoyumuzun bilgisine saygıyla duyurulur.