gaziantep-ili-akilci-antibiyotik-kullanimi-pilot-bolge-bilgilendirme-toplantisi-27122018173932


Akılcı Antibiyotik Kullanımı Pilot Bölge bilgilendirme toplantısı Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Pilot bölge olarak Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı toplantıya TİTCK Başkan Yardımcısı Dr.Hakkı Gürsöz,Türk Eczacılar Birliği (Teb) Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ahmet Çavuşoğlu,TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanı Dr.Ali Alkan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ecz. Aygin EKİNCİOĞLU, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci ve bir çok eczacı katıldı. Türkiye'de akıllı ilaç kullanımı ile ilgili önemli bilgilerin verildiği toplantı da sektörün yaşadığı sıkıntılar ele alındı.

Akılcı ilaç kullanımına hız verdiklerini belirten Dr.Hakkı Gürsöz, Türkiye'nin akılcı ilaç kullanımı profilini çıkardıklarını ifade etti. Gürsöz, "Elektronik reçete verileri üzerinden yaptığımız çalışmalarda, il, ilçe ve hekimler bazında Türkiye'nin akılcı ilaç kullanımı ve antibiyotik kullanımı tablosunu çıkardık. Türkiye ortalaması yüzde 35'lerde. 2013 yılı için konuşacak olursak her yazılan 100 reçetenin 35'inde antibiyotik var. Yaklaşık olarak her 3 reçetenin birinde antibiyotik yazılıyor." dedi.

Gaziantep ilinin pilot bölge seçilmesindeki sebebi açıklayan Gürsöz, Gaziantep'te 2011 ve 2012 yılları arasında yapılan incelemelerde antibiyotik kullanım rakamın yüzde 57 civarında olduğunu ve Türkiye'de ilk sırayı aldığının bilgisini verdi.

Bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Gürsöz, bu konuda tek yönlü bir çözüm yönü yerine, sorun büyük olduğu için çok yönlü bir çözüm izleyeceklerini ifade etti. Gürsöz,"Bu konuda sadece hekimleri suçlayamayız, sorunun bütün boyutunu ele almak gerekiyor. Türkiye antibiyotik kullanımında çok parlak değil, fakat Gaziantep'in durumu daha da kötü. Bu konu da acil bir şeyler yapmalıyız. Günlük 1 milyon 300 bin reçetenin elektronik provizyon olduğu bir ülkedeyiz. Bu aylık 30 milyon reçeteye tekamül ediyor, yıllık ise 350 milyon reçeteyi buluyor." diye konuştu.

İlaç fiyat düşüşlerinin geç yansıtılması ile ilgili konuyu ele alacaklarının da bilgisini veren Gürsöz, "Yılsonuna kalmadan bir fiyat tebliği ve kararnamesi yayınlayacağız. Fiyatlandırmaya ilişkin bir takım usul ve esaslarda değişiklikler yapacağız. Bu sayede hem kendi yükümüzü hem de sektörün hafifleteceğiz. Tarafları rahatlatacak bir takım düzenlemelere gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Karakök ,ise “Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, “Akılcı İlaç Kullanımı’ nın sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır.

Akılcı antibiyotik uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilk husus, antibiyotik kullanımının gerekliliğinin doğru değerlendirilmesi ve hastaların bu konuda bilgilendirilmesidir. Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Tanı açısından gerekli değerlendirme yapılmadan ve enfeksiyon olmaksızın antibiyotik kullanılması, seçilen antibiyotiğin yanlış olması, antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olması, doz aralıklarının uygunsuz olması ,etkinliği bilinen bir antibiyotik yerine maliyeti daha yüksek ve yeni olan bir antibiyotiğin seçilmesi durumlarında antibiyotikler uygun kullanılmamış olur diyerek olaya hassasiyetle yaklaşıldığını ve birlikte bu sıkıntıyı aşacaklarını kaydetti.