3359-sayili-saglik-hizmetleri-temel-kanununun-27122018173950

Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine profesör ve doçentlerden eğitim görevlisi ataması yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN
 
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak Bakanlığımız Bursa Şevket Yılmaz ve Konya eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim görevlisi kadrolarına profesör ve doçentlerden atama yapılacaktır.
İlgili uzmanlık alanında profesör veya doçentlik unvanı almış olan uzman hekimler Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.
Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere, Bakanlığımızca ilgili uzmanlık alanlarında üç profesörden jüri teşkil olunacaktır. Jüri üyeleri adaylar hakkındaki değerlendirme raporlarını öncelik sıralaması yaparak ayrı ayrı Bakanlığımıza bildireceklerdir.
Müracaat edecek adaylar;
* Müracaat edeceği dalda uzman olmak ve profesör veya doçentlik unvanına sahip bulunmak,
* Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
* Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
* Görevini yapmasına engel hali bulunmamak,
şartlarını taşıyacaklardır.
 
İlan edilen kadrolara müracaatlar 22.07.2013 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 05.08.2013 günü saat 18.00’de sona erecektir.
Müracaatlar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 05.08.2013 tarihine kadar 09.00-18.00 saatleri arasında şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ve posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (05.08.2013 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak kaydına intikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, Bakanlığımız internet sayfasında belirtilen kadrolardan sadece birine;
- Müracaat ettiği hastane adını belirten ekli örneğe uygun bir dilekçe ekinde,
- Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya,
- Profesör veya Doçentlik belgesinin tasdikli sureti,
ile birlikte müracaat edebileceklerdir.
 
Not 1. Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir dosyalar, her bir dosya taşımaya elverişli (APS kutusu, plastik kapaklı kutu, ......vb.) kutu/kutulara yerleştirilerek teslim edilecektir.