2013-yili-organ-nakli-merkezi-acilmasina-iliskin-lisans-basvuru-sartlari-ek-duyurusu-27122018173958


2013 Yılı Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları Ek Duyurusu


30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ve Makamın 13.02.2012 tarihli ve 6157 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren Organ Nakli Merkezleri Yönergesi hükümleri gereği Organ Nakli Merkezlerinin 2013 Yılı Planlaması 2012/48 sayılı Genelge ile Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilmişti. Yayımlanan Genelge doğrultusunda, 02.04.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de ve Bakanlığımız ana sitesinde Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Kriterleri ilgililere duyurulmuştu. Söz konusu ilan ile ilgili olarak tüzel kişilerden böbrek ve karaciğer nakli merkezi açılmasına ilişkin talepler Bakanlığımıza iletilmiştir.
Ancak 17.05.2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin 5 inci ve 24 üncü maddelerinde değişikliğe istinaden lisans şartlarında değişiklik meydana geldiğinden ek duyuru yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Anılan Yönetmelik değişikliği uyarınca; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Kriterleri duyurularında bildirilen “Lisans süresi, Bakanlıkça Lisans Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 10 (on) yıldır.” ibaresi kaldırılarak, lisans için süre uygulanmayacaktır.
Bu kapsamda, 15.04.2013 tarihine kadar Bakanlığımıza başvuruda bulunanların haricinde söz konusu değişikliğe istinaden yeni başvuruda bulunmak isteyenlerin başvurularını 02.01.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de ve Bakanlığımız ana sitesinde yayınlanan Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Kriterleri ilanında belirtildiği şekilde hazırlayarak dosyalarını 31.05.2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrakına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Prof . Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.