18-kasim-avrupa-antibiyotik-farkindalik-gunu-programi-27122018173905

Sağlık Bakanlığı tarafından, 18 Kasım Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla, etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile dernek temsilcileri katıldı.
Dünyada ve Türkiye'de antibiyotik kullanım sıklığına ilişkin verilerin ele alındığı etkinlik sonrasında TİTCK Başkan Yardımcısı Hakkı Gürsöz, konuya ilişkin sunum yaptı.

Gürsöz, antibiyotiklerin kesinlikle hekim tarafından reçete edilmeden kullanılmaması gerektiğini, gereksiz ya da doğru tedavi planlaması yapılmadan tüketilen antibiyotiklerin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini, bakterilerin söz konusu antibiyotiklere karşı direnç kazandığını söyledi.
Sık antibiyotik kullanımının, tüm dünya ülkeleri için ciddi bir risk olduğunun altını çizen Gürsöz, Türkiye'nin de Avrupa'da en sık antibiyotik kullanan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti. Türkiye'de antibiyotik kullanımı konusunda bilincin artırılması, farkındalık yaratılabilmesi için "Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı" hazırlandığını ve bakanlıklar, hekimler, ilaç sektörü, eczacı, yardımcı personel ve halk ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Gürsöz, eğitimden tanıtıma, izleme ve değerlendirmeden yeni mevzuat hazırlıklarına kadar çok çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, bir an önce antibiyotik kullanımının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
"Sağlık otariterleri, dirençli bakteriyi, tüm insanlar için tehdit oluşturan 'bakteri kabusu' olarak yorumluyor" diyen Gürsöz, 2011 verilerine göre, Türkiye'de her 100 reçeteden 38'inde antibiyotiklerin yer aldığını bildirdi.
Gürsöz, antibiyotiklerin kullanılırken de iyi seçilmesi, dozunun hastalığın şiddetine göre ayarlanması gerektiğinin altını çizerek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada en fazla tüketilen antibiyotikler içerisinde penisilinler ilk sırada yer alıyor" dedi.
"Son 25 yılda yeni hiçbir antibiyotik keşfi yapılmadı"
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da son 25 yılda yeni hiçbir antibiyotik keşfi yapılmadığına işaret ederek, "Yakın gelecekte de keşfedilmesi beklenmemektedir. Bir antibiyotiğin bulunması için gerekli çalışmaların başlamasından ilacın kullanıma geçmesine kadar en az 10 yıl gerekmektedir. Bu nedenle, mevcut antibiyotikler çok dikkatli kullanılmalıdır" diye konuştu.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan Doç. Dr. Selçuk Kılıç da antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları tedavisinde kullanılan genel bir ilaç gibi algılansa da sadece bakterilerin neden olduğu verem, zatüre ve menenjit gibi enfeksiyonlara uygulandığını bildirdi.
Kılıç, antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olduğunu, virüslere etki etmediğini vurgulayarak, "Dolayısıyla, virüslerin neden olduğu soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarda antibiyotikler işe yaramaz" dedi.

Galeri