Ülkemizin tıbbi cihaz üretimi ve üreticilerin teknolojik yetkinliğinin artırılması, izlenilen politikalar ile yakından ilgilidir. Ülke olarak ilerleyebilmek, 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek, üretimde kaliteyi ve yetkinliği artırmak, nihai ürünün kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağlamak amacıyla üretim süreçlerinin iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; üretim yerlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması hedeflenmekte olup, kaliteli üretimde dünya standartlarını yakalamak ve ülkemiz üretim yetkinliğinin düşük-orta seviye teknolojili ürünlerden yüksek seviye teknolojili ürünlere doğru yönelmesi için gerekli düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Bilindiği üzere tıbbi cihazlara yönelik iyi üretim uygulamaları kapsamında birçok ülkede düzenleyici faaliyetler yapılmaktadır. Ülkemizde de İyi Üretim Uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmalarla, üretici firmaların uygulamakta olduğu standartlara ek olarak yeni standartlar getirilerek üreticiyi uluslararası platforma taşımak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla üretim yerlerine ilişkin yeni iyileştirilmeler yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla, tıbbi cihazlara ilişkin İyi Üretim Uygulamaları kurallarının ülkemiz şartları göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve üreticilerimiz arasında yaygınlaşması hedeflenmektedir.


Üretim Merkezlerine Yönelik Devam Eden Çalışmalar

Tıbbi cihaz üretim envanteri: Ülkemizdeki tıbbi cihaz üreticilerin illere göre dağılımı ve hangi GMDN koduna göre tıbbi cihaz ürettiğini gösteren ve çeşitli istatistiksel bilgiler veren bir çalışmadır. Bu kapsamda, tıbbi cihaz üreticisi yoğunluk haritası çıkarılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Tıbbi cihaz üreticisi el kitabı: Piyasaya tıbbi cihaz arz etmek isteyen üreticilerimiz için; kayıt öncesinde, kayıt esnasında ve kaydettikleri ürünlerin satışı sonrasında ihtiyaç duydukları bilgileri ve süreçleri anlatan bir kitapçıktır.

Üretim Merkezleri Portalı: Üreticilerimizin ürünleri ile birlikte yer alacağı ve özellikle ilgili diğer kurumların da kullanabileceği web tabanlı bir yazılım sistemidir. Proje planlaması yapılmaktadır.