Ürün Takip Sistemi Projesi ile ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için altyapı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ürün Takip Sistemi TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmektedir. Projenin takvimine uygun olarak 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Sistemin Ana İşlevleri:

  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin verilecek kararlara göre tekil veya lot bazlı takip edilmesi ve geri çekme işlemlerinin yapılması
  • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin vatandaşlar tarafından sorgulanması
  • Ürün Takip Sistemi'ndeki veriler kullanılarak paydaşlar için ileri raporlama yetenekleri sunulması
  • Hastanelerde kullanılan yerleşik tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi

Amaçlar:

  • Ulusal ve Özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturmak
  • Tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alarak ürünlerin izlenebileceği bir altyapı sağlamak
  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak

Kazanımlar:

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile ilgili sorularınıza ilişkin olarak ÜTS Talep ekranları üzerinden uygun konu başlığı seçilerek başvuru yapılabilmektedir.


·         Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı iletişim numarası : +90 (312) 218 30 00 - 3952