Kurumumuza “seri serbest bırakma” başvurusu ile gelen numunelerin kabul edilmesi ve dosya incelenmesinin ardından DSÖ kılavuzları, farmakopeler ve EU OCABR kılavuzlarında yer alan analiz metotlarını baz alarak kalite kontrol testlerinin yapılması ve seri serbest bırakma sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan “Seri Serbest Bırakma Kılavuzu” 11.02.2022 tarihinde yürürlüğe konmuş olup; ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılan aşılar ve immun serumlar için Kılavuz hükümleri geçerlidir.
 
Sürece ilişkin iletişim seriserbestbirakma@titck.gov.tr e-posta adresi üzerinden sağlanacaktır. Yürürlüğe giren Kılavuz ve eklerini içeren duyuru için tıklayınız.