Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı görev alanı itibariyle uluslararası projeler, kapasite artırımı, metot geliştirme ve transferi çalışmaları yürütülmektedir.