Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığına gönderilecek numuneler için ekte yer alan numune kabul kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.

PR10-NUMUNE KABUL KRİTERLERİ PROSEDÜRÜ 2019