Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan metroloji ve kalibrasyon laboratuvarlarında; Dairenin laboratuvar cihaz, ekipman, alet ve ölçümleme araçlarının metrolojik ölçüm ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.