Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı  bünyesinde Türk Farmakopesi ve Türk Farmakope Dergisi çalışmaları yürütülmektedir.

Türk Farmakopesi

Türk Farmakopesi’nin oluşturulması ve Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu ile ilgili çalışmalar, iş ve işlemler yürütülmektedir.


European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)

Avrupa Konseyi - Avrupa Farmakope Komisyonu'na üyelik ve Avrupa Farmakopesi adaptasyonu kapsamındaki çalışmalar ve işlemler yürütülmektedir.

Türk Farmakope Dergisi

Türk Farmakope Dergisi yılda dört (4) kez yayımlanır.