AMBALAJDA DİKKAT EDİLECEKLER

Kozmetik Kanunu ve ilgili alt yasal düzenlemeleri gereği;

·        Kozmetik ürünlerin özellikleri "kozmetik ürün tanımı" kapsamında kalmalı, kozmetik ürünlerin ambalajlarında ve etiketlerinde yer alacak; işlevi, içeriği, kullanım şekli, uyarıları, bilgi, ifade, görsel vb. tümünün Kozmetik mevzuatına uygun olarak sorumlu kişi tarafından hazırlanıp ürün bildiriminin yapılması gerekmektedir.

·        Kozmetik ürünlerin ambalajlarında, etiketlerinde ve tanıtım materyallerinde; tedavi, tıbbi işlev, sağlık beyanı, antibakteriyel etki gibi ifadeler, görseller vb. ürünü kozmetik kapsamı dışına çıkarır.

·        Ayrıca kozmetik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj, etiket, tüm tanıtım materyallerinde; sahip olmadığı özellikler, yanıltıcı ifadeler, görseller yer almamalıdır.

Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin:

·        Silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları gerekmektedir.

·        Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünlerde dahil olmak üzere iç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgilerin devamı için bknz. Kozmetik Ürünler Yönetmeliği.

·        Güneş Koruyucu ürünlerin etiketlenmesine yönelik kurallar ile kozmetik ürünlerde bulunan çeşitli etiket türleri örneklerine ve ilgili etiketlerin kullanımlarına yönelik bilgi için bknz. Kozmetik Ürün Sorumlu Kişisi Ve Nihai Kullanıcılar İçin Bilgilendirme Kılavuzu 

Kozmetik mevzuatı kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin ürün tanıtımlarında kullanılan ifade, görsel ve benzerleri:

·        Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye yönelik olmamalıdır.

·        Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia veya ima edici olmamalıdır.

·        Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunmamalıdır.

·        Sağlık beyanı içermemelidir. Devamı için bknz. Kozmetik Ürünler İle Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz.

·         “Organik” veya “doğal” ibareleri içeren kozmetik ürünlerin kapsamına, içeriklerine ve iddialarına yönelik gerekliliklerin devamı için bknz. Kozmetik Ürün Sorumlu Kişisi Ve Nihai Kullanıcılar İçin Bilgilendirme Kılavuzu 

 

Kozmetik mevzuatı kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin iddialarında kullanılan ifade, görsellerde:

·        Kozmetik mevzuatının gereklilikleri dikkate alınmalıdır.

·        Kozmetik ürünün yetkili bir otorite tarafından onaylandığı veya izin verildiğini belirten iddialara, görsellere vb. kozmetik ürünün etiketinde, ambalajında, tanıtımlarında vb. yer verilemez.

·        Kozmetik ürün iddialarına ilişkin görüşler doğrulanabilir kanıtları yansıtmıyorsa kullanılmamalıdır. Devamı için bknz. Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz

Kozmetik ürün ambalaj bilgilerinde, tanıtım malzemelerinde ve ürün tanıtım elemanı tarafından yapılan tanıtımlarda:

·        Ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılmamalı ayrıca, bu yönde imada bulunulmamalıdır.

·        Kullanılan iddialar gerçek, kanıtlanabilir olmalı, ürünün özelliklerini doğru olarak ifade etmelidir.

·        Ürünlerin bileşenlerinin veya bileşenleri oluşturan ham maddelerin farmakope monografları vb. kaynaklarda yer alan, kozmetik tanımına uygun olmayan ve/veya ürüne ait olmayan özelliklerinin tanıtımlarda kullanılması uygun değildir.  

Sorumlu kişi, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla:

·        Kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmekle yükümlüdür. Güvenlilik değerlendirmesi ve ürüne ilişkin güvenlilik raporu ile ilgili detay bilginin devamı için bknz. Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz.

Kozmetik ürünün kalite ve güvenliliğinin sürdürülmesi açısından;

·        Kozmetik ürünün kalitesini ve güvenliliğini etkileyen dış faktörlerin üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda göz önünde bulundurulması gerekir.

·        Nakliye ambalajları da dahil olmak üzere kozmetik ürünün dış ve iç ambalajına dış faktörlere ilişkin uyarılar yazarak ürünün korunmasına ilişkin önlemlere yer verilmelidir.