Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) Kanıta Dayalı Sağlık Politikası uygulamaları için politik kararlara bilimsel destek sağlar. Güvenlilik, fayda, maliyet ve maliyet-etkililik, örgütsel etkiler, sosyal ve etik konuları sistematik bir yolla değerlendirir. Bilimsel araştırmalar ile politik kararlar arasında köprü vazifesi görür. Bu nedenle Kurumumuz tarafından Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporları hazırlanmaktadır.