İlaç Denetim Nedir?

İlaçlar son kullanıcıya ulaşana kadar;

  • Geliştirme safhası,
  • Üretim safhası,
  • Depolama ve dağıtım safhası

gibi birçok aşamadan geçmektedir. Tüketiciye etkin ve güvenilir ürün ulaşması adına tüm süreçler denetim altında olup, yurtiçinde üretilen ve yurtdışından ithal edilen tüm ilaçların belirli bir kalite standardında olmasının garanti altına alınması hedeflenmektedir. Denetimlerle ilgili tüm süreçler Kurumumuz İlaç Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

Yurtiçi GMP Denetim

Yurtdışı GMP Denetim

GCP Denetim

GDP Denetim

İlaç Piyasa Kontrol

Kaçak Sahte Ürünler

GVP Denetim

Sıkça Sorulan Sorular

Ecza Deposu Denetimleri

Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşları

Geri Çekme İşlemi Uygulanan Ürünler

Tanımlamalar

GMP Denetimleri ve GMP Sertifikası

Yurtdışı Tesisler

Onaylı Merkezler

Sıkça Sorulan Sorular

Ecza Deposu Ruhsatnamesi ve Mesul Müdürlük Belgesi

Başvuru Kılavuzları ve Formlar

Sıkça Sorulan Sorular

Kılavuzlar

Uyarılar

Başvurular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Tesis Veri Tabanı

İmalat İzni

İletişim