Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet:

Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamında üretici; piyasada bulundurulan bir cihazla ilgili hastaların, kullanıcıların veya diğer kişilerin sağlığını veya güvenliğini korumak amacıyla teknik veya tıbbi nedenlerle gönüllü olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamaktadır.

 

Saha Güvenlik Bildirimi:

Saha güvenlik bildirimleri, tıbbi cihaz imalatçıları veya temsilcileri tarafından piyasadaki ürünleri ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri düzeltici/önleyici faaliyetlere ilişkin kullanıcılara veya müşterilere gönderilen mektuptur.

 

Yayımlanan saha güvenlik bildirimleri için lütfen tıklayınız.