Ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması aşamasında 03.07.2020 tarihli E.155430 sayılı Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar” kapsamında ön başvuru ve İl Sağlık Müdürlüklerince numune alma koşulu aranmamaktadır. Firmalar numune alma prosedürüne uygun olarak numunelerini ilgili usul ve esaslarda belirtilen koşulları sağlayan laboratuvarlara teslim edecektir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Değerlendirme Başvurusu için Gerekli Dokümanlar

Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürünler İçin Başvuru Kayıt ve Yönlendirme Dokümanı