Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı etkisi olan bir madde veya mikroorganizmayı ifade etmektedir.

  • Liste-A: Ürün tipi tanımlanmış ve biyosidal ürünlerde kullanımına geçici olarak izin verilen mevcut aktif maddeleri gösteren liste
  • Liste-I: Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeleri gösteren liste
  • Liste-IA: Düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren liste