01.06.2023 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz 15.07.2018 tarih ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ncı maddesinde belirtilen ürün gruplarında düzenleyici ve denetleyici iş ve işlemleri yürütmektedir. Bahse konu ürün grupları arasında ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılan aşı ve immun serumlar ile yurtdışı menşeili aşı ve immun serumlar da bulunmaktadır. Ulusal seri serbest bırakma ve piyasaya sunum izni süreçleri 11.02.2022 tarihinde yürürlüğe konan ve 11.08.2022 tarihinde tadil edilen “Seri Serbest Bırakma Kılavuzu” kapsamında yürütülmekte iken sürecin yönetmelik düzeyinde yönetilmesi ihtiyacına istinaden hazırlanan yönetmelik taslağı 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de “Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği” adıyla yayınlanmıştır.


 Bu süreci takiben; “Aşı Ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği” kapsamına kan ürünleri ve plazma havuzlarının dahil edilmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve bahse konu yönetmelik mülga edilerek 01/06/2023 tarih ve 32208 sayılı Resmî Gazete’de “Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği” adıyla yayınlanmıştır.


 Sürece ilişkin iletişim seriserbestbirakma@titck.gov.tr e-posta adresi üzerinden sağlanacaktır. Yürürlüğe giren Yönetmelik ve ekleri aşağıda yer almaktadır


ULUSAL SERİ SERBEST BIRAKMA YÖNETMELİĞİ (tıklayınız)

Adı
Tarih
Doküman
Ek-1 SSB SÜRECİ İŞ AKIŞI.pdf
01.06.2023
PDF
Ek-2 SSB BAŞVURU FORMU.doc
01.06.2023
DOC
Ek-3 SSB PLAZMA HAVUZU ONAY FORMU.pdf
01.06.2023
PDF
Ek-4 SSB SERTİFİKASI FORMU.pdf
01.06.2023
PDF
Ek-5 SSB UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU.pdf
01.06.2023
PDF
Ek-6 SERİ ÖZET PROTOKOLÜ İÇERİĞİ.pdf
01.06.2023
PDF