13.03.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Ruhsat başvuru bilgilerinin Kurum veri tabanından alınarak bilgilerin standart hale getirilmesi, başvuru formunun elektronik ortama taşınarak hata payının azaltılması, ruhsat başvurularında iş ve işlemlerin daha hızlı ilerleyebilmesi amacıyla,  Faz-1 ruhsat ön inceleme (CTD) başvurusu, Faz-2 ruhsatlandırma ve komisyon süreçleri, Faz-3 ruhsatlandırma sonrası varyasyonlar, Faz-4 halen ruhsatlı ama sistemde bulunmayan ürünlerin sisteme entegrasyonu aşamalarından oluşturulan e-CTD alt yapısının sağlanabilmesine ilişkin proje 12.11.2021 tarihi itibari ile başlanmış olup söz konusu projenin Faz-1 pilot çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.


Ruhsat başvurularında Elektronik Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’nde yerleşik e-CTD platformunun aktif hale getirilmesi amacı ile tüm paydaşlarla 15.03.2023 tarihi saat 9.30’da aşağıda linki belirtilen platformda online toplantı yapılacaktır.


Toplantı sonrasında paydaş sorularının Sendika ve Dernekler vasıtasıyla toplanarak, e-ctd.pilot@titck.gov.tr üzerinden 24.03.2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.


31.03.2023 tarihinde gönderilen sorular yapılan incelemenin ardından yine online olarak cevaplandırılacaktır.


Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_t5Kgmq8bQ2KyRvHMFWFEiA