İyi Dağıtım Uygulamaları Kayıt Değerlendirme ve İzleme Birimi

AB’de yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler ve Etkin Maddeler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzları ile birlikte Kurumumuzca da mevzuat çalışmaları yürütülmekte olup; ülkemize ithal edilen ilaçların ve hammaddelerin bekletildiği antrepoların söz konusu kılavuzda belirtilen şartları sağlayabilmesi ilaçların kalitesi ve bütünlüğünün sürdürebilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, beşeri tıbbi ürün ve hammaddelerinin depolandığı antrepo ve geçici depolama yerlerinin ekte yer alan tablo üzerinde sadece büyük harf kullanılarak doldurulması beşeri tıbbi ürün veya hammadde isimlerinin yazılmadan liste üzerinde sadece beşeri tıbbi ürün/hammadde olarak ürün tipinin ve firma adının belirtilmesi, ve en geç 28.12.2015 tarihine kadar excel dosyası olarak eczadeposu.izleme@titck.gov.tr adresine ivedilikle iletilmesi, tablonun doldurulması hakkındaki sorulara bu adresten cevap verileceği,

Konu hakkında 13.11.2015 tarihinde duyuru yapılmasına rağmen halen antrepo bilgilerini göndermeyen firmaların olduğu tespit edildiğinden gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususları önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF