İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

16.10.2015 tarihli duyurumuzda ( http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=xfEutULc8bo) belirtilen önceliklendirme taleplerinin 12.12.2015 tarihinden itibaren ruhsat.koordinasyon@titck.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.