İlaç Ruhsatlandırma Daire BaşkanlığıOluşabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla; ruhsat başvurusunda bulunulmuş, ruhsatlandırma süreci devam eden biyolojik (kan ürünü, aşılar, allerjenler ve antiserumlar) ,biyoteknolojik ve bunlarla ortak pazarlanan (co-marketing) ürünlerin evraklarının Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimine gönderilmesi gerekmektedir.