CTD BirimiReçeteli/reçetesiz beşeri tıbbi ürünler, biyolojik/ biyoteknolojik ürünler, biyobenzer ürünler ve radyofarmasötik ürünler için; CTD (Ortak Teknik Doküman) Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan ruhsat başvuru dosyalarında, Modül 1 başvuru formu Ek 6.9 bölümüne söz konusu ürünlerin etkin madde üreticilerinden, ülkelerin sağlık otoritelerince verilmiş güncel GMP belgelerinin (aslı veya noter onaylı sureti veya konsolosluk onaylı sureti) 01.08.2015 tarihinden itibaren sunulması gerekmektedir.