17.11.2023 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 İlaçların fiyatlandırılması Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ve Karar’ın uygulama esaslarını belirten Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile gerçekleştirilmektedir. İlgili mevzuat hükümlerince yapılan fiyat başvuruları esnasında Kurumumuza sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Sıkça sorulan sorular ekte yer almakta olup 2023 yılı Gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde kullanılan ÜFE değişimi hakkında bilgi ayrıca aşağıdaki gibidir.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ Madde 10/8 “Maliyet kartına göre fiyat almış veya alması gereken ürünlerde, firmanın yeni maliyet kartı sunması durumunda, değişen maliyetlere göre fiyat güncellemesi; Avro güncellemesi ve Komisyon tarafından yapılan ürüne özgü olmayan genel fiyat artışları hariç olmak üzere son fiyat değişim tarihinden itibaren hesaplanan kümülatif ÜFE’yi aşmayacak şekilde yapılır. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından daha fazla olması halinde, hesaplanan artış oranıyla Avro değeri artış oranı arasındaki fark kadar fiyat artışı verilir. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az olması halindeyse, bu ürünlerin fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez. (Ek cümle:RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartı ile hesaplanan artışlar mevcut depocuya satış fiyatının %50’nin geçemez“ hükümleri doğrultusunda Gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde ÜFE hesabı kullanılmaktadır. ÜFE hesabı; son fiyat değişim tarihi ile başvuru tarihi esnasında açıklanmış olan son ÜFE oranı arasında yapılmakta ve avro artış oranları mahsuplaşılarak ürünlere yansıtılmaktadır. Son fiyat değişim tarihi 14.12.2022 olan ürünler için ÜFE hesabı yapılırken 15.12.2022 tarihinde verilmiş olan dönemsel avro değeri artışı mahsuplaşıldığında ÜFE değişimi negatif bulunduğundan ürünlere artış verilememektedir.

 

 

Adı
Tarih
Doküman
EK- SIKÇA SORULAN SORULAR
17.11.2023