11.01.2023 - Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereği olağan Fiyat Değerlendirme Komisyonu başvurusunu teknik aksaklıklar nedeniyle yetiştiremeyen firmalar için 11.01.2023 tarihli makam oluruna istinaden başvuru tarihleri uzatılmış olup, 12 Ocak 2023 günü başlayıp 13 Ocak 2023 mesai bitimi saat 18:00’e kadar başvurular alınacaktır. Tüm başvuru ücretlerinin yatırılması ve Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) Başvuruları- Orijinal Belge Aslı/maliyet kartı aslı sunacak olanlar” başvuru türü seçilen başvuruların fiziki evraklarının Kurumumuza sunulması işlemleri yukarıda belirtilen tarihlerde ve mesai bitimine kadar gerçekleştirilmelidir (Bu başvuru türü seçilip fiziki evrak sunulmadığında başvuru evraklaşmamaktadır). Belirtilen kriterlere uymayan başvurular olağan Fiyat Değerlendirme Komisyonuna sunulamayacaktır. Başvuru esnasında fiyat beyan formunun 57,58,59,60 numaralı alanları doldurulmalıdır. Talep gerekçesi kısmında yer alan bilgiler özet gerekçe olarak FDK’ya sunulacağından bu alanın özet şekilde doldurulması gerekmektedir.

Firmaların başvuru tarihlerine ve iletilen hususlara azami dikkat etmeleri önemle rica olunur.