Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Birimi 

"26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında; üniversitelerin "Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama" bölümlerinden mezun olup "Ürün Tanıtım Elemanı" olarak çalışmak için "Yeterlilik Belgesi" almak isteyen kişiler, başvurularını 2014 yılı son çeyreğinde doğrudan Kurumumuza yapacaklardır. Başvuru tarihi ve istenen belgeler Kurumumuz web sayfasından ayrıca duyurulacaktır."