Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri BirimiTıbbi cihaz satışı yapan firmaların ruhsatlandırılması ve denetlenmesini öngören, tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetlerini düzenleyen "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüm kamuoyuna duyurulur.