Kayıt ve Kontrol BirimiTıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları, Bayileri ve Alım Yapan İdarelere 
Tıbbi Cihaz Durumu Sayfası Hakkında 
D U Y U R U 
Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünlerin/cihazların ve bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt işlemlerinin yapıldığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yürüttüğü geri ödeme sistemine (MEDULA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine veri sağlamaktadır.
2010/11 sayılı Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri Hakkında Genelge’de belirtildiği üzere, tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın alımlarda, isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm cihazların/ürünlerin, TİTUBB’da Kurumumuz tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaktadır.
20.05.2013 tarihinde Kurumumuzda tüm paydaşların (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu, Üniversite Hastaneleri Birliği v.b.) yer aldığı bir toplantı yapılmış olup bu kurumların görüş ve onayları neticesinde geçmişe dönük ürün, firma ve bayi durumlarının sorgulanabildiği Tıbbi Cihaz Durumu sayfası kullanıma açılmıştır.
Tıbbi Cihaz Durumu sayfasında ürünün barkodu, imalatçı/ithalatçı/bayi olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB’a kayıtlı vergi/T.C. kimlik numarası ve tarih bilgisi ile sorgulama yapılabilmektedir.
Tıbbi Cihaz Durumu sayfasında, vergi numarası değişen firmaların geçmişe yönelik bilgi sorgulaması yapılırken güncel vergi numarasıyla yapılması gerekmektedir. Bu nedenle TİTUBB’da vergi numarası güncellemelerinin aynı firma tanımlayıcı numarası üzerinden yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.​

                                                                                                                                     Dr. Saim KERMAN 

                                                                                                                                        Kurum Başkanı

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi cihaz durumu hakkında duyuru
-
PDF