Kayıt ve Kontrol BirimiTıbbi Cihaz Alımı Yapan İdarelere
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)
Yeni Sürüm’ün Kullanılması Hakkında Duyuru
 
 
 
Bilindiği üzere 14.01.2011 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), sisteminin yeni versiyonu faaliyete geçmiştir. Bu tarih itibariyle kayıt/bildirim işlemleri için gerekli veri girişleri yeni TİTUBB Sürümünden yapılabilmekle birlikte, geçiş aşamasında yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılabilmesi ve geri ödeme sisteminde sorun yaşanmaması için Eski TİTUBB Sürümü de faaliyete devam etmekte idi. Ancak, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ortak kararı ile 17.11.2011 tarihinden itibaren Eski TİTUBB Sürümünden veri giriş işlemleri kaldırılmıştır.
Sağlık kurumlarınca yapılacak Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri hakkında (2010/11) sayılı Genelge gereği “isteklilerin (tedarikçi yada bayii) ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm cihazların/ürünlerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt bildirim onayının yapılmış olması şartı aranmaktadır.
Bu çerçevede, alıma konu olan ürünün isteklilerce beyan edilen bilgileri ile TİTUBB sistemindeki  kayıt bilgileri arasında tutarlılığın ihale sürecinde www@huap.org.tr/ubb internet adresinden TİTUBB Yeni Sürüm içeriğinde bilgi bankası sorgulama ekranından giriş yapılarak bizzat sistem üzerinde incelenmesi ve nihai durumunun elektronik ortamda kontrol edilmesi gerekmektedir. TİTUBB Yeni Sürümde bilgi bankası sorgulama ekranında yer alan “Ürün Durum” kısmındaki “O” ifadesi Sağlık Bakanlığına yapılan kayıt bildirim işleminin tamamlandığı göstermektedir.
TİTUBB web tabanlı bir sistem olup, kayıt/bildirim işlemleri yapılan ürün ve tedarikçi firmaların Sağlık Bakanlığı kayıt/bildirim durumları dinamiktir. Kayıtlarda güncelleme olasılığından dolayı Bakanlığımızca kayıt/bildirim durumları hakkında ayrıca bir belge de düzenlenmemektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Titubb yeni sistemin kullanılması hakkında duyuru
-
PDF