21.11.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografı tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.