18.09.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Symphytum officinale L. bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.