17.11.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Tilia spec. bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografının   “Türkçe Adı”, “Sinonimi”, “Güvenlilikle İlgili Uyarılar” ve “Literatür” bölümleri güncel veriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek  tıbbi bitki listesinde yayımlanmıştır