13.05.2024 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Agropyron repens (L.) P. Beauv.  bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.