11.11.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Ouercus sp.  bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografının "Sinonimi", "Kullanılan Kısmı", "Güvenlilikle İlgili Uyarılar" ve "Literatür" bölümleri güncel veriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek  tıbbi bitki listesinde yayımlanmıştır.