05.06.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Origanum dictamnus L. bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.