23.01.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Triticum vulgare Vill. bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.