Kayıt ve Kontrol BirimiTedarikçi Firmaların (Üretici/İthalatçı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Eski Sürüm Veri Girişlerinin Kapatılması Hakkında Duyuru

 
 

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir sistemdir.
 

14.01.2011 tarihinde TİTUBB sisteminin yeni versiyonu faaliyete geçmiştir. Bu tarih itibariyle kayıt/bildirim işlemleri için gerekli veri girişleri yeni TİTUBB Sürümünden yapılabilmekle birlikte, geçiş aşamasında yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılabilmesi ve geri ödeme sisteminde sorun yaşanmaması için Eski TİTUBB Sürümü de faaliyete devam etmekte idi. Ancak, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ortak kararı ile 17.11.2011 tarihinden itibaren Eski TİTUBB Sürümünden veri giriş işlemleri kaldırılmıştır. Eski TİTUBB Sürümü üzerinden veri girişlerini tamamlamış olan firmaların Sosyal Güvenlik Kurumundan “Onay” almış olan ürünler için en geç 25.11.2011 tarihine kadar TİTUBB Sağlık Bakanlığı “2009/1” duyurusu doğrultusunda başvuru dosyası göndermeleri gerekmekte olup belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirilemeyecektir.
 
Eski TİTUBB Sürümünde kayıt bildirim işlemi tamamlanmış ürünlerin Yeni TİTUBB Sürümüne aktarılması işlemi www@huap.org.tr/ubb internet adresinde TİTUBB Yeni Sürüm Ana Sayfasında yer alan “Firma” , “Firma Ürünleri” ve “Eski TİTUBB dan Ürün Aktar” butonlarını kullanarak ürün numarası belirtmek sureti ile  firmalar tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Sürüm TİTUBB’da bahse konu aktarımlar kontrol edilmeli, aktarımda hata var ise aktarım tekrarlanmalı ve  muhtemel hatalar  0 312 266 29 92 numaralı çağrı merkezine bildirilmelidir. Ancak Eski Sürüm ve Yeni Sürüm firma tanımlayıcı numarası aynı olmayan firmalar söz konusu işlemi kendileri yapamayacak olup bu firmalar aktarım için Resmi Yolla Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne Eski Sürümde kayıtlı ve Yeni Sürümde kayıtlı firma tanımlayıcı numaraları, firma adı ve adresi ile firma yetkili kişi bilgilerinin olduğu imza sirküleri beyannamesinin ekinde bulunduğu firma yetkilisince imzalanmış bir dilekçe ile  başvurmaları gerekmektedir.​

Adı
Tarih
Doküman
Eski sistemin kapatılması duyurusu
-
PDF