14.05.2024 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı


(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü uyumlaştırılarak 02.06.2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi 10 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmış kuruluş olarak atanmış ve New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO) bilgi sisteminde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmıştır.

Aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden ilgili onaylanmış kuruluşun iletişim bilgilerine ve atama kapsamına ulaşılabilmektedir. 

İlgililere önemle duyurulur.


https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies/notifications/1007731?organizationVersion=18