16.11.2023 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

11.05.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşlarının Çalışma Usul  ve  Esasları  Hakkında  Kılavuz”  güncellenmiş olup “Sözleşmeli  Farmakovijilans  Hizmet  Kuruluşları  İle  Ruhsat Sahiplerince Yürütülen Farmakovijilans Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Kılavuz” adıyla 15.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Adı
Tarih
Doküman
SFHK ile Ruhsat Sahiplerince Yürütülen FV Çalışmalarının Usul ve Esasları Hk. Kılavuz 15.11.2023.pdf
16.11.2023
PDF