Sağlık Teknolojileri Değerlendirme BirimiKurumumuzca hazırlanan “Kamu Müdahalelerinin 2008-2013 Dönemindeki Değer Bazında İlk 100 İlaç Üzerine Etkilerinin Analizi” isimli Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
 
2003 yılında uygulamaya başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 2006 yılında hayata geçirilen Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde yürütülen faaliyetler, sağlık hizmeti sunumunda birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. İnsanı merkeze alan reform niteliğinde ki değişikliklerin başarıyla uygulanması, etkin, eşit sağlık hizmetlerine ulaşımın artmasıyla beraber güvenli ilaca erişimi de kolaylaştırmıştır. 
 
Tüm bu gelişmelerin İlaç Üzerine Etkilerini içeren bu rapor, konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu rapora kadar sağlıktaki gelişmelerin ilaç piyasasına yansımaları bu denli kapsamlı bir şekilde analiz edilmemişti. Bu araştırmada; Türkiye’de, 2008 ile 2013 yılları arasında ilaç piyasasındaki gelişmelerin, özellikle kamu kaynaklı düzenlemeler eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu-1
-
PDF