26.05.2023 - Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı


Sağlık hizmet sunumu kapsamında kullanılan tıbbi cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması, uygun ve güvenli kullanımlarının sağlanması için yürütülecek teknik servis faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik” 25/05/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


Adı
Tarih
Doküman
Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik
26.05.2023
PDF