09.01.2023 - Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği üzere; “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, bu Yönetmelik kapsamında faaliyet yürüten uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirme işlemleri Kurumumuzca yürütülmektedir.

 Mezkur Yönetmelik’in “Test, kontrol ve kalibrasyon hizmetleri” başlıklı 11 inci maddesinde;

“(1)Kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ve bu kuruluşların yetki kapsamları Kurum tarafından ilan edilir.

(2)Sağlık hizmet sunucularının, cihazların test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini bu maddenin birinci fıkrasına göre ilan edilen kuruluşlara yaptırması zorunludur; ancak ilgili kapsamda ilan edilen kuruluş olmaması durumunda; bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerinin öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.

(3)Sağlık hizmet sunucularının, cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarını yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırma zorunluluğu, sağlık hizmet sunucularında kullanılan cihazların ve yetkilendirilmiş kuruluşların sayıları dikkate alınarak ihtiyaca binaen Kurum tarafından geçici olarak kaldırılabilir. Zorunluluğu kaldırılan yetki grubu ve cihazlar Kurum tarafından ilan edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Kurumuz tarafından yetkilendirilmiş test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarına https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik adresinden erişilebilmektedir.

Ön (pilot) uygulama olarak Tekirdağ ilindeki kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık hizmet sunucularına “Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri” yetki grubunda yer alan Ultrason / Usg / Doppler/ Eko branş türünde yürütülecek olan  test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerinde mezkur Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardan hizmet alınması 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zorunlu hale getirilmiştir.  

Mezkur Yönetmelik kapsamında yayımlanan “TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK TEST, KONTROL VE KALİBRASYON FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ” ekinde bulunan “Ek- Yetki Grupları - Tıbbi Cihaz/ Branş Türleri” tablosu aşağıda sunulmuştur. Tabloda yer alan tıbbi cihaz branş türlerinde yukarıda ifade edilen Tekirdağ ilinde başlatılan ön uygulama dışında tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarını mezkur Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Yetki Grubu

Tıbbi Cihaz (Branş Türü)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir

PİPET

VAKUM POMPASI

BLANKET / HASTA ISITMA

PERFÜZYON POMPASI

AĞIRLIK - UZUNLUK

ÖLÇÜM

KARYOLA

TANSİYON ALETİ

RADYAN ISITICI

VAKUM EKSTRAKTÖR

KÜVÖZ

İNFÜZYON POMPASI

DİŞ ÜNİTİ

AMELİYAT MASASI

ASPİRATÖR

OTOMATİK ENJEKTÖR

SANTRİFÜJ

BUZDOLABI- SOĞUTUCU

ÜNİTELER

 

2.

 

Diyaliz Sistemleri

DİYALİZ / RENAL

REPLASMAN

KALP – AKCİĞER POMPASI

3.

Elektro Cerrahi Sistemleri

ELEKTRO CERRAHİ -

DAMAR KAPAMA

FAKO - VITREKTOMİ

 

4.

 

Elektro Terapi Sistemleri

STİMÜLATÖR

LITHOTRIPTER/ TAŞ KIRMA

KALP PİLİ

DEFİBRİLLATÖR

DİATERMİ - RADAR -

ULTRASOUND - DİADİNAMİ

 

 

 

5.

 

 

 

Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri

HOLTER

TIBBİ MONİTÖR

POLİGRAFİ / UYKU

EMG / ENG / ENMG

(ELEKTRO MİYO GRAFİ)

PULSE METRE / SPO2 / SPCO

EKG (ELEKTRO KARDİYO

GRAFİ)

EEG (ELEKTRO ENSEFALO

GRAFİ)

 

6.

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri

 

  MANYETİK REZONANS

7.

Odyometrik Sistemler

TİMPANOMETRE

ODYOMETRE / İŞİTME TESTİ

 

 

8.

 

 

Solunum Sistemleri

CPAP

BiPAP

ANESTEZİ

VENTİLATÖR

SPİROMETRE

VAPORİZATÖR

9.

Sterilizasyon ve İnkübasyon Sistemleri

OTOKLAV

ETÜV - İNKÜBATÖR - FIRIN

STERİLİZATÖR

 

 

10.

 

 

Tıbbi Işık Sistemleri

OPERASYONEL AYDINLATMA

PAKİMETRE

FOTOTERAPİ

BİYOMETRİ

  GÖZ TOPOGRAFİ

BİLİRUBİN

11.

Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri

ULTRASON / USG / DOPPLER

/ EKO