İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

"Kurumumuzca, ruhsat dipkoçanları (1982 ve sonrası), elektronik ruhsat listesi ve firmalardan talep edilen ruhsatlı ilaç listeleri üzerinde yürütülen çalışma neticesinde "Ruhsatlı İlaçlar Listesi" oluşturulmuş olup, Kurumumuz resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Firmaların kendi ürünleri açısından listeyi kontrol etmeleri gerekmektedir. Eksik/hata tespit edilmesi durumunda "elektronikveri@titck.gov.tr" adresine bildirilmesi veya Elektronik Veri Güncelleme Birimi ile yapılan görüşmelerde durumun belgelendirilmesi ile liste güncellenebilecektir."