Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı   Kurumumuz bünyesinde elektronik arşivleme sistemine geçilmesi sebebiyle tıbbi ürünlere ait dosyaların ilgililere duyurularak tarama işlemi yapılmıştır. Ancak zaman içinde geliştirilen elektronik sistemin taranmamış dosyalara ait işlem yapılmasına izin vermemesi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaratmamak için mevcut durumda tarama işlemi yapılmamış dosyaların taranması konusunda Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile bilgi.sistemleri@titck.gov.tr adresine 05.05.2014 tarihine kadar iletişime geçilmesi ve taraması yapılacak ürünlere ait listelerin sunulması gerekmektedir.