Prekürsör Kontrol BirimiGTİP

MADDE İSMİ

2707.20.00.00.00

Toluol (toluen)

2806.10.00.00.11

Saf hidroklorik asit

2806.10.00.00.12

Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

2807.00.00.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

2807.00.00.00.19

Diğerleri 

2807.00.00.00.29

Oleum

2841.61.00.00.00

Potasyum permanganat

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2904.10.00.00.21

p-toluensülfonik asitler ve tuzları

2909.11.00.00.00

Dietil eter (eter)(etil eter)

2914.11.00.00.00

Aseton (propanon)

2914.12.00.00.00

Butanon (metil etil keton)

2914.13.00.00.00

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.39.00.00.15

1-phenyl-2-propanone

2914.39.00.00.16

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

2915.24.00.00.00

Asetik anhidrit

2915.39.00.99.14

Ethylidene di acetate 

2915.90.70.00.31

Asetil klorür 

2916.34.00.00.00

Fenilasetik asit ve tuzları

2919.90.00.90.21

Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

2921.43.00.00.14

Toluidin (o)

2921.43.00.00.16

Toluidin (o) hidroklorürleri

2921.43.00.00.18

Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları

2922.43.00.00.00

Antranilik asit ve bunun tuzları

2924.29.98.00.35

N-acetyl antranilik asit

2932.91.00.00.00

İzosafrol

2932.93.00.00.00

Piperonal (heliotropin) 

2932.94.00.00.00

Safrol

2933.32.00.00.11

Piperidin

2932.20.20.00.00

Gamma-bütirolaktan

2933.32.00.00.12

Piperidinin tuzları

2939.41.00.00.11

Efedrin

2939.41.00.00.12

Efedrin hidroklorür

2939.41.00.00.19

Efedrinin diğer tuzları

2939.42.00.00.11

Pseudoefedrin

2939.42.00.00.12

Pseudoefedrinin tuzları

2939.44.00.00.00

Norephedrine ve bunların tuzları

2939.61.00.00.00

Ergometrin (INN) ve tuzları

2939.62.00.00.00

Ergotamin (INN) ve tuzları

2939.63.00.00.00

Liserjik asit ve tuzları

2939.69.00.00.13

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

 
Kontrole Tabi Maddeler Birimi, "Prekürsör Kontrol Birimi" ve "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi" adı altından iki ayrı birim olarak görevine devam edecektir. Konuyla ilgili olarak yukarıda yer alan maddelere ait ithalat, ihracat, sarf-stok bildirimi vs. başvurularının "Prekürsör Kontrol Birimi"ne yapılması gerekmektedir. 
 
Ayrıca yukarıda yer alan kontrole tabi maddeleri ithal eden firmaların Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereği bildirmek zorunda oldukları aylık sarf-stok verilerini ekte yer alan formatta göndermeleri gerekmektedir. 2014 Ocak ayından itibaren aylık sarf-stok verilerinin "excel" formatında precursors@titck.gov.tr adresine, ayrıca basılı evrak olarak da posta yolu ile Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 
Not 1 : CD ortamında gönderilmesine gerek yoktur.
Not 2 : Excel üzerinde format değişikliği, kopyalama, kesme, yapıştırma gibi değişikliklerin kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Ekte yer aldığı formatta sadece ilgili bölümleri doldurup mail atmanız yeterlidir. MS Office 2010 ve üzeri versiyonların kullanılması gerekmektedir.
 
Tüm ilgili firmalara duyurulur. 
 

Adı
Tarih
Doküman
sarf stok
-