20.06.2022 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül X - Pazarlama Öncesi Yarar/Risk Değerlendirmesi" hazırlanmış olup 20.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
İFU-Modül X Pazarlama öncesi yarar risk değerlendirmesi.pdf
20.06.2022
PDF