Satış Merkezleri ve Uygulama Merkezleri Yetkilendirme Birimi27.09.2004 tarih ve 25596 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmış, Kurumumuzca bu konuda yeni Yönetmelik hazırlanmış olup “Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik” 18/1/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.