Kayıt ve Kontrol BirimiBilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünlerin/cihazların ve bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yürüttüğü geri ödeme sistemine (MEDULA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)  sistemine veri sağlamaktadır.         

 

            Bu çerçevede, TİTUBB’ta sistemin yoğun kullanımına bağlı olarak yaşanan yavaşlama sorununun giderilmesi hakkında gereken çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar “Medula Optik Provizyon Sisteminden” yapılan karekod sorgulama işlemleri hafta içi saat 17:00’den 9:00’a kadar ve hafta sonu yapılabilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                   Dr. Ercan ŞİMŞEK

                                                                                                   Kurum Başkanı a.

                                                                                                  Kurum Başkan Yardımcısı​

Adı
Tarih
Doküman
MEDULA Karekot Sorgulama Optikçilere Duyuru
-
PDF