Kayıt ve Kontrol BirimiOptisyenlik Müeseselerinin Envanterinde Bulunan Gözlük Cam ve Çerçevelerinin
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na Kaydı Hakkında Duyuru

 

            Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Türkiye’de yerleşik bulunan ve tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ürün tedarik eden üretici, ithalatçı, bayi olan firmalar için “Tedarikçi Firma Kayıt Bildirim” işlemleri ile üretici/ithalatçı firmaların (bayiler hariç) tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerinin “Ürün Kayıt Bildirim” işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir sistemdir.

 

             Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemelerde kullanmak üzere; optisyenlik müesseselerin elinde bulunan gözlük cam ve çerçevelerinin bir defaya mahsus olmak üzere TİTUBB sistemine kaydedilmesine müsaade edilmiştir. Uygun görülen süre sonunda optisyenlik müesseselerinin TİTUBB sistemine veri girişi kapatılmıştır. Ancak, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve optisyenlik müesseselerinden gelen talep yazıları ve SGK’nın 10/08/2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.02.03/14266058 sayılı yazısı göz önünde bulundurularak kurumumuz tarafından optisyenlik müeseselerinin ellerinde bulunan 2011 yılı envanter kayıtlı gözlük cam ve çerçevelerinin TİTUBB’a veri girişi süresiz açılmıştır.

 
            TİTUBB’a kayıt işlemi tamamlanan gözlük cam ve çerçevelerinin geri ödeme işlemleri SGK’nın uhdesinde olduğundan geri ödemelerle ilgili hususlarda SGK’nın yapacağı bildirimler doğrultusunda hareket edilmesi hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
           

                                                                                                                                                            Dr. Saim KERMAN
                                                                                                                                                                Kurum Başkanı

Adı
Tarih
Doküman
gözlük cam ve çerçevelerinin kaydı
-
PDF